Wednesday, December 31, 2008

Tamil Blogging

I found this very useful site that explains how to blog in tamil..

http://subhashini.blogspot.com/2005/04/writing-tamil-blog.html

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!

மனதி லுறுதி வேண்டும்
வாக்கினிலே யினிமை வேண்டும்
நினைவு நல்லது வேண்டும்
நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும்
கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்
கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும்
தனமு மின்பமும் வேண்டும்
தரணியிலே பெருமை வேண்டும்
கண் திறந்திடவேண்டும்
காரியத்திலுறுதி வேண்டும்
பெண் விடுதலை வேண்டும்
பெரிய கடவுள் காக்கவேண்டும்
மண் பயனுறவேண்டும்
வானகமிங்கு தென்படவேண்டும்
உண்மை நின்றிடவேண்டும்
ஒம் ஒம் ஒம் ஓம்.

Friday, December 26, 2008

Sangeetha Kanneer!

Seriously...I am not exaggerating even a little!Monday, December 22, 2008

Seattle Snow 2008

Some lovely pics from my patio...
Posted by Picasa

Vegetable Puff

I tried this exact recipe of Sudha's and it came out very well. I used the puff pastry.
http://mysamayal.blogspot.com/2006/06/vegetable-puff_17.html

Here are some pics:
Posted by Picasa

Tuesday, November 25, 2008

Vaaranam Ayiram 'Daddy' Surya - Inspiration

Wondering about the 'Appa' character of Vaaranam Ayiram...

Why did not Surya portray his dad Sivakumar in the movie? Well..it is Gautham's movie...hence the appa should be like Gautham's appa...fair deal

No doubt Krishnan ('Appa'..No No 'Daddy' Surya) looks perfectly like Guatham's dad..check it out.
(The one who is in the right corner)

Monday, November 24, 2008

Anal Mele Pani thuli

"Anal mele pani thuli
alai paayum oru kili
maram thedum mazhai thuli
ivai thane ival ini

imai irandum thani thani
urakkangal urai pani
etharkaga thadai ini

........................................................................................................................................................

entha katrin alaavalil malar ithazhgal virinthidumo
entha thevai vinaadiyil mana araigal thirandhidumo
oru siru vali irunthathuve ithayathile ithayathile
unathu iru vizhi thadaviyathal amizhnthu vitten mayakkathile

uthirattume udalin thirai
athu than ini nilaavin karai karai

........................................................................................................................................................

santhithome kanaakalil sila muraya pala muraya
anthi vaanil ulaavinom athu unakku ninaivillaya
iru thadaigalai udaithidave perugiduvai kadal alaiye
iru iru uyir thatthalikayil vazhi solluma kalangaraiye

unathalaigal enai adithu
karai servathum kanavail nigaznthida
........................................................................................................................................................

Friday, November 14, 2008

Adiye Kolluthey - Video

'Adiye Kolluthey' song video from Vaaranam Ayiram. Handsome Surya, beautiful Sameera Reddy and Stylish picturization of Gautham...

http://www.techsatish.net/2008/11/02/adiye-kolluthey-vaaranam-aayiram-tamil-movie-song/?rfdid=8776293

Monday, November 10, 2008

Happy Anniversary my dear!

Today is our 2nd Anniversary!

Take this as a note, token of love...or a letter (kadithame vacukalame..maari..unga thalaivar dialogue)

Both of us don't take this day close to our heart like our Love Anniversary. May be it is because 'April 10th' introduced us to each other and we felt like a couple long long before we got married. The wedding was just a custom to say the world..'hey we are married and we are going to live together'.

I was trying to remember the days before I met you. Seriously nothing..absolutely nothing comes to my mind. Are you there with me since I am born? I dont know..my little boy.

It is you..I come running every time I face a problem, every time when I am physically, emotionally down, when I am extremely happy, when I felt achieved (even for small things like walking a mile...yes...like today :-)).

There you are...telling me "parava la daa kutti..next time pathukkalam".."super daa pattu...unna maari yaarala mudiyum". I know that I am not great..not even good in many things...but what I hear from you is all praise...

Cooking..is not my area of excellence..but I heard this from you many times..'u have become the best cook in the world'...i know if someone else who has tasted my food happen to hear this..they
r going to laugh at me. But I am not going to worry about them. Here is my love appreciating me with all his heart...what else I need in this world?

The most loving gesture from u is trying to fight with my body pain...massaging my shoulder whenever I am tired.

You happen to be my friend too...I dont know how many wives chat with their husbands like I do with you..I just pour my heart and say all non-sense and silly things to you. You listen to all of them patiently.

This list is just a tiny fraction. You know my heart. I need not tell any more.

Let this blog come whisking to your RSS Reader and pour my love on this special day!!!

Happy Anniversary Appu!

Monday, November 3, 2008

Quality Center

This is some useful technical info for software testers. I found a very good link to know about quality center

http://www.ittipsonline.com/documents/qc/qc_tut_82.pdf

Achievement!!!

Nov 1 2008
This day I felt that I accomplished something. I know this is not a very big deal for many of you. But for me, this is really really a big achievement!

I passed the driving test and got my license. I did many minor mistakes during the test. But it was fine other than that. You should see me when the LSR said that I passed. Completely blushing....

I felt complete. I know this is silly. But what to do..that is how I felt and I have to admit that. Whenever I have to watch for pedestrians, I did complete over acting. In a place that I have to look just for a second, I was rotating my head 360 degrees, raising from my seat and giving all sort of expressions to prove the LSR that I am watchful. It was like Shivaji in 'Thanga pathakkam'.

I was telling my friends that I am like actor Murali, the evergreen college student. I was taking driving classes for a year (not continuously though). Finally, I finished mine. But I dont think so that Murali is going to come out of his college life.

Thursday, February 28, 2008

Home, Sweet Home!

I am just wondering what is so special in our home..means our mom's place. Now, I have my own home and I really love it. It is everything to me now. But still, there is something in mom's place...what is that?

sweet lil nothin me, mom, sis and aunts talk?
lovely niece and nephew?
mom's food?
dad's affectionate care?
bro's indirect 'lemme know if u need something' kind of talks?
old memories..my plate, my room stuff?
No cooking, No errands?

I don't know. But it is heaven! The place where every one of us long, dream to be!
But that is not possible. So, am trying to make my home to be a cute little dream world for my family! Hope my kids will feel the same way as I do now :-).

Tuesday, February 26, 2008

Lucky to have you

I was reading a blog by Shobana and I really loved the last few lines in it. I could relate so much to these words and I believe this is true for everyone of you :-).

"We may squabble about petty things, call names when angry and even threaten to divorce when there is a big fight, but when the storm has passed and we have calmed down, we do realize that we are lucky to have each other "

This is her blog. Read this when u get time. I really enjoyed it!
http://mybabynaren.blogspot.com/2007/11/my-engagement-story.html

Arun,
I have told this a million times to you. But I felt like writing it in my blog and let you know that,

'I am sorry for all the stupid things that I have done and am doing till now when we fight. I even feel that I have multi-personal disorder and the angry person comes out in 'Anniyan' style. But that is not me. There is nothing common in between that person and me. :-)
I love you and I feel lucky in all the ways to have you in my life.'

Thursday, February 21, 2008

U.S. Presidential Election

I went to India recently and all people ask is about the Presidential Elections. I could not answer 99% of their questions because I was not knowing about the elections here. I was not even trying to know about it.

Coming back to US, I started searching for some good article that could explain me the election procedures right from scratch. Yep! I found one. I am providing the link for people like me who have "Zero" knowledge about elections. Here, it is,

http://bensguide.gpo.gov/9-12/election/primary.html